טכנולוגיה, מגמות אינטרנט, משחקים, מידע גדול

היכנסו לעולם הפשט של יצירת, שמירת ומחיקת טופסי Google: הצעדים הפש וטים שיובילו אתכם להצלחה, והתכונות המתקדמות שתגרום לכם להיות מעו לים!

By daniele

Google Sheets. This spreadsheet will be stored in your Google Drive account, and you can access it at any time to view or analyze the responses.

In addition, you can also export the data from the spreadsheet to other formats, such as CSV or Excel, for further analysis or to share with others. To do this, open the spreadsheet in Google Sheets and select “File > Download As.” You can then select the desired file format and save the file to your computer.

%d bloggers like this: