טכנולוגיה, מגמות אינטרנט, משחקים, מידע גדול

הכירו את ההתקנה והגלישה ב-Hyper-V: מכונת וירטואלית לינוקס – חסכו ז מן והתחילו להרגיש כמו מקצוען!

By daniele

in a virtual machine is to download a virtualization software such as VirtualBox or VMware. VirtualBox is a free open-source virtualization program while VMware is a commercial product. Both programs will allow you to create and manage virtual machines.

Create a virtual machine

Once you have downloaded and installed the virtualization program, you must create a virtual machine. To do this, you must specify the name of the virtual machine, the type of operating system, and the amount of memory and storage to be allocated to the virtual machine.

Download the Linux ISO image

Once you have created the virtual machine, you must download the ISO image of the Linux operating system you want to install. You can download the ISO image of a variety of Linux distributions, including Ubuntu, CentOS, and Debian. Once you have downloaded the ISO image, save it to an accessible location on your computer.

Install Linux

Once you have downloaded the ISO image, you must start the virtual machine and mount the ISO image to the virtual machine. Once the ISO image is mounted, you will be able to begin the installation of Linux in the virtual machine. Follow the on-screen instructions to complete the installation.

%d bloggers like this: